Čekací smyčka

Čekací smyčka funguje díky příkazu while který způsobí opakování určité smyčky dokud platí podmínka která je uvedená v jednoduchých závorkách.
poté co stiskneme a DRŽÍME tlačítko tak nám ledka bliká.
pokud ho pouze stiskneme ledka nám pouze jednou problikne.

Program:

int tlacitko = 10;
int led = 13;

void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(tlacitko, INPUT);
}

void loop() {
while(digitalRead(tlacitko) == LOW)
{
delay(25);
}
digitalWrite(led, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(led, LOW);
delay(500);
}

Vysvětlení programu

Reagovat

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde