Display 3310 z Nokie

Zdravím fanoušky elektrotechniky a programování,

před 3mi dny se mě podařilo zprovoznit, tedy vlastně připojit display z Nokie 3310 k arduinu.

Za ty 3 dny sem zjistil, co a jak se má napsat do programu a jak to vlastně všechno funguje.

Začneme zapojením:

(piny popisuju při pohledu na zadní stranu displaye zleva doprava.)

Pin1  =  3,3V na Arduinu
Pin2  =  Arduino Pin 3
Pin3  =  Arduino Pin 4
Pin4  =  Arduino Pin 5
Pin5  =  Arduino Pin7
Pin6  =  GND na Arduinu
Pin7  =  10uF kondenzátor ( mínus kondenzátoru připojíte na GND (Pin 6 – displaye) )
Pin8  =  Arduino Pin 6

 

A to je vše :)

 

Video:

Program:

#define PIN_SCE  7
#define PIN_RESET 6
#define PIN_DC  5
#define PIN_SDIN 4
#define PIN_SCLK 3

#define LCD_C   LOW
#define LCD_D   HIGH

#define LCD_X   84
#define LCD_Y   48

static const byte ASCII[][5] =
{
 {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20
,{0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21 !
,{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22 "
,{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 #
,{0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $
,{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 %
,{0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 &
,{0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27 '
,{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 (
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29 )
,{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a *
,{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b +
,{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c ,
,{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d -
,{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e .
,{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f /
,{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0
,{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1
,{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2
,{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3
,{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4
,{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5
,{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6
,{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7
,{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8
,{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9
,{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a :
,{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b ;
,{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c <
,{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d =
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e >
,{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f ?
,{0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @
,{0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C
,{0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F
,{0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G
,{0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I
,{0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J
,{0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K
,{0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L
,{0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M
,{0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P
,{0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q
,{0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R
,{0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S
,{0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T
,{0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U
,{0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V
,{0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W
,{0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X
,{0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y
,{0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z
,{0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [
,{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c ¥
,{0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00} // 5d ]
,{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^
,{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _
,{0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 `
,{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
,{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d
,{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e
,{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f
,{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g
,{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h
,{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 i
,{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j
,{0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l
,{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o
,{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p
,{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r
,{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s
,{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t
,{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u
,{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v
,{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w
,{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x
,{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y
,{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z
,{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b {
,{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c |
,{0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d }
,{0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08} // 7e ←
,{0x78, 0x46, 0x41, 0x46, 0x78} // 7f →
};

void LcdCharacter(char character)
{
 LcdWrite(LCD_D, 0x00);
 for (int index = 0; index < 5; index++)
 {
  LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]);
 }
 LcdWrite(LCD_D, 0x00);
}

void LcdClearAll(void)
{
  gotoXY(0,0);
for (int index = 0; index < LCD_X * LCD_Y / 8; index++)
 {
  LcdWrite(LCD_D, 0x00);
 }
}

void LcdClear(void)
{
 gotoXY(0,0);
 LcdString("        ");
 LcdString("        ");
 LcdString("        ");
 LcdString("        ");
 LcdString("        ");
 LcdString("        ");
 LcdString("        ");
 LcdString("        ");
 LcdString("        ");
for (int index = 0; index < LCD_X * LCD_Y / 8; index++)
 {
  LcdWrite(LCD_D, 0x00);
 }

}

void LcdInitialise(void)
{
 pinMode(PIN_SCE, OUTPUT);
 pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
 pinMode(PIN_DC, OUTPUT);
 pinMode(PIN_SDIN, OUTPUT);
 pinMode(PIN_SCLK, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
 digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
 LcdWrite(LCD_C, 0x20);
 LcdWrite(LCD_C, 0x0C);
}

void LcdString(char *characters)
{
 while (*characters)
 {
  LcdCharacter(*characters++);
 }
}

void LcdWrite(byte dc, byte data)
{
 digitalWrite(PIN_DC, dc);
 digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
 shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
 digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
}

void gotoXY(int x, int y)
{
 LcdWrite( 0, 0x80 | x); // Column.
 LcdWrite( 0, 0x40 | y); // Row. 

}
void setup(void)
{
 LcdInitialise();
 LcdClearAll();
 LcdClear();
 gotoXY(7,0);
 LcdString("Hello WORLD!");
 delay(1000);

 gotoXY(30,2);
 LcdString("");

}

void loop(void)
{
 for(int i = 40; i >= 0; i--){
  int j = (i-40)*-1;
  int k = i/2;

  gotoXY(j,2);
  LcdString(" Roboti ");
   gotoXY(10,6);
   LcdString("Made by:");
    gotoXY(i,3);
    LcdString(".4fan.cz");
     gotoXY(k,7);
     LcdString("Radek");

 delay(70);
 }
 for(int i = 0; i <= 40; i++){
  int j = ((i-40)*-1);
  int k = i/2;

  gotoXY(j,2);
  LcdString(" Roboti ");
   gotoXY(10,6);
   LcdString("Made by:");
    gotoXY(i,3);
    LcdString(".4fan.cz");
     gotoXY(k,7);
     LcdString("Radek");

 delay(70);
 }

}

 

Reagovat

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat